Hiển thị tất cả 5 kết quả

VITY hiểu điều gì là quan trọng nhất với người dùng. Dữ liệu trong nhà bạn sẽ được bảo vệ ở mức cao nhất nhờ sử dụng dịch vụ AWS IoT Core của Amazon với khả năng mã hóa toàn diện xuyên suốt mọi điểm kết nối để không cho phép trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị và AWS IoT Core khi chưa chứng minh danh tính

0934676379