Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Signify Việt Nam

Stater Kit White& Color Ambiance

Lightstrip Plus 2M

 

Dimer Switch

Philips Hue Bridge

Philips Hue Sensor

 

White Ambiance Bulb

Dễ dàng thiết lập ngữ cảnh ánh sáng theo hoạt cảnh.

Thay đổi ánh sáng với một chạm