Nhà Thông Minh Lumi

Công tắc Lumi 2 nút

1,705,000

Nhà Thông Minh Lumi

Công tắc Lumi 1 nút

1,650,000

Phụ Kiện Nhà Thông Minh

Google Home Hub

1,990,000

Phụ Kiện Nhà Thông Minh

Google Chromecast Ultra

1,650,000

Phụ Kiện Nhà Thông Minh

Google Home Mini

490,000

Phụ Kiện Nhà Thông Minh

Google Home

1,890,000
519,000
990,000

Phillips Hue

Philips HUE Bridge

1,490,000