APPLE LIỆU CÓ ĐỂ SIRI ĐỨNG NGOÀI NHÌN AMAZON VÀ GOOGLE ĐƯA TRỢ LÝ ẢO CỦA HỌ VÀO SMART HOME.

Không giống như Amazon và Google tung ra các sản phẩm loa trợ lý ảo với rất nhiều mức giá và lựa chọn, Apple chỉ tung ra một sản phẩm Home Pod với mức giá khá cao và cũng chỉ có một số ít các sản phẩm Smarthome có thể liên kết với họ. Năm 2018 chứng kiến sự bùng nổ doanh số các sản phẩm loa trợ lý ảo của Google và Amazon một cách ấn tượng, chắc hẳn Apple sẽ có những tính toán để đứa con cưngi không phải đứng nhìn cuộc đua song mã vào Smarthome của Amazon và Google.

LB MINH CHÀNG THANH NIÊN VỚI ĐAM MÊ ĐƯA HOME ASSISTANT ĐẾN VỚI SMARTHOME VIỆT.

Cậu là một trong những người tiên phong đưa Home Assistant vào cộng đồng với tìm tòi và hướng dẫn hữu ích.

Lorem ipsum dolor sit amet...